Destilačné prístroje - domáce pálenice

Elektrický destilačný prístroj

Klasický destilačný prístroj

Elektrický destilačný prístroj Klasický destilačný prístroj
Zobraziť Zobraziť

Destilácia alkoholu :

Kvapalina prechádzajúca destiláciou musí obsahovať veľa cukru alebo škrobu, ktorý sa neskôr rozštiepi na cukry. Len tekutina obsahujúca tieto zložky po pridaní kvasiniek kvasí, čo má za následok vznik alkoholu. Iba z alkoholického základu vyrobíme destiláciou konzumný destilát. Preto sa na výrobu alkoholu používa ovocie, hrozno,cukrová trstina, obilie alebo zemiaky.

Kvasením vzniknutá tekutina s malým obsahom alkoholu (od 10 do 15 %) a zahrieva sa v destilačnom kotly. Obsah alkoholu sa vyparí a vzniknuté alkoholové pary putujú potrubím do chladiča – kondenzátora. V kotly zostáva odpad a nealkoholická časť tekutiny. Alkoholické pary sa ochladzujú a menia svoje skupenstvo na kvapalné. Vzniknutý destilát obsahuje v priemere o 20 % alkoholu viac ako predtým.

Často krát je potrebné celý proces zopakovať a opakovanou destiláciou zvýšiť kvalitu nápoja, percento alkoholu destilátu alebo zabezpečiť liehovine neutrálnu chuť ako v prípade vodky a ginu. Tento opätovný proces destilácie – rektifikácia – odstraňuje z alkoholu všetky látky, ktoré by mu mohli pridať akúkoľvek príchuť alebo arómu.

Poznáme dva základné destiláčné prístroje – kotlíkový a kolonový. Prvý sa nazýva Pot Still a druhý Collum Still. Pri destilácii sa najčastejšie používa vodný chladič – Liebigov chladič.

Teploty varu dvoch oddeľujúcich sa kvapalín sa musia líšiť najmenej o 150°C, len vtedy možno uskutočniť stopercentnú destiláciu. Dôležitá je najmä regulácia a riadenie teploty destilácie. Niektoré látky majú totiž nižšiu teplotu varu a preto sa destilujú pri nižšom tlaku (tzv. vákuová destilácia). Vďaka moderným prístrojom, ktoré sa v súčasnosti pri destilácii používajú, sú všetky látky dokonale sledované a veličiny (teplota, tlak, iné) presne merané a reguľované.

Kvalitu a špecifickú chuť a arómu každého konzumného alkoholu nevytvára samotná destilácia. Dôležité sú procesy, ktoré nasledujú po nej – procesy zrenia, ktoré majú na svedomí buket konkrétneho destilátu. Kontrola týchto konečných a najdôležitejšich procesov nie je úlohou modernej techniky, ale človeka – pivničného majstra, od ktorého závisí presné zmiešavanie a dochuťovanie destilátu.