Cenník destilačných prístrojov:

Elektrický destilačný prístroj:Klasický destilačný prístroj:
Elektrický kotol120 litrový1500 € Klasický kotol120 litrový1400 €
100 litrový1450 €100 litrový1350 €
80 litrový1400 €80 litrový1300 €
60 litrový1350 €60 litrový1250 €
40 litrový1300 €40 litrový1200 €
Ceny sú uvedené bez DPH.

 

Príslušenstvo pre destilačné prístroje:
valčekmerný valček na meranie liehu30 €
liehomerliehomer20 €
olej1 liter oleja3 €
Ceny sú uvedené bez DPH.