Cenník destilačných prístrojov:

Elektrický destilačný prístroj:Klasický destilačný prístroj:
Elektrický kotol120 litrovýdohodou Klasický kotol120 litrovýdohodou
100 litrovýdohodou100 litrovýdohodou
80 litrovýdohodou80 litrovýdohodou
60 litrovýdohodou60 litrovýdohodou
40 litrovýdohodou40 litrovýdohodou
Ceny sú uvedené bez DPH.

 

Príslušenstvo pre destilačné prístroje:
valčekmerný valček na meranie liehu30 €
liehomerliehomer20 €
olej1 liter oleja3 €
Ceny sú uvedené bez DPH.