VITAJTE NA NAŠICH STRÁNKACH!

Firma MEDIENKA sa zaoberá výrobou, predajom a servisom destilačných prístrojov - domácich páleníc. Pôsobíme ako na Slovensku tak aj v zahraničí. Naše výrobky sú dvojplášťové výklopné stroje vyrobené z medeného a oceľového plechu. Pozostávajú z prietokového chladiča a odkaľovača na metylalkohol. Výhodou dvojplášťa je, že sa surovina nemusí miešať a nedôjde k pripáleniu. Zohrievanie môže byť realizované tuhým palivom, plynom alebo elektricky.

Destilačné prístroje - domáce pálenice

Klasické destilačné kotlíky

Elektrické destilačné kotlíky

Klasický destilačný prístrojElektrický destilačný prístroj

Destilácia je fyzikálna metóda na oddeľovanie látok z kvapalných zmesí na základe ich charakteristických teplôt varu (napr. výroba destilovanej vody, výroba benzínu)

Zmes látok sa zahrieva, kým nedosiahne želanú teplotu, pri ktorej dochádza k varu a k odparovaniu oddeľovanej látky. Pary oddeľovanej látky sa odvádzajú od kvapalnej zmesi do chladiča, kde dochádza ku kondenzácii pár na kvapalné skupenstvo. Oddeľovaná látka sa potom zachytáva v kvapalnej podobe (kondenzát, destilát).

Ak sa teplota zmesi postupne zvyšuje a pri rôznych teplotách sa zachytávajú rôzne súčasti (frakcie) z jednej zmesi, hovoríme o frakčnej destilácii.

V priemysle sa destilácia používa napríklad pri výrobe etanolu alebo pri separácii jednotlivých zložiek ropy.