Cenník destilačných prístrojov:

Elektrický destilačný prístroj:Klasický destilačný prístroj:
Elektrický kotol120 litrový1300 € Klasický kotol120 litrový1200 €
100 litrový1250 €100 litrový1150 €
80 litrový1200 €80 litrový1100 €
60 litrový1150 €60 litrový1050 €
Ceny sú uvedené bez DPH.

 

Príslušenstvo pre destilačné prístroje:
valčekmerný valček na meranie liehu30 €
liehomerliehomer20 €
olej1 liter oleja3 €
Ceny sú uvedené bez DPH.